• ขั้นตอนที่ 1 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ควรเปลี่ยนภาษาไทยด้านมุมขวาบนของเว็บ

ถอนเงินขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 2 ให้ท่านเลือกที่เมนู “หวย” และคลิกที่เมนูย่อย “หวย” อีกครั้ง

แทงหวย

แทงหวย

  • ขั้นตอนที่ 3 เมื่อท่านเข้ามาแล้ว ระบบจะแสดงผลดังภาพต่อไปนี้ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้

– แถวหมายเลข 1 คือ การแทงหวยชนิดต่างๆ เช่น 3 ตัวบน – ล่าง, 2 ตัวบน – ล่าง, เลขวิ่ง และอื่นๆ ดังในภาพที่แสดงผลอยู่
– แถวหมายเลข 2 คือ ช่องใส่ตัวเลขที่เราต้องการแทง 
– แถวหมายเลข 3 คือ ช่องแสดงอัตราการจ่าย

แทงหวย

  • ขั้นตอนที่ 4 ตัวอย่างการแทงหวย 3 ตัว 

– ตัวเลข 312 และ 571 คือ ตัวเลขหวยที่เราต้องการแทง ให้ใส่ลงในช่อง “เลข” ได้เลย 
– ตัวเลข 10 คือ จำนวนเงินที่เราต้องการแทง  ในแต่ละประเภท ซึ่งก็คือ แทง 3 ตัวบน แทง 3 ตัวโต๊ด และ แทง 3 ตัวล่าง
– หลังจากใส่ตัวเลขที่ต้องการแทง และจำนวนเงินครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการแทงหวย

การแทงหวย 3 ตัว

  • ขั้นตอนที่ 5
    ตัวอย่างการแทงหวย 2 ตัว 

– ตัวเลข 19 และ 14 คือ ตัวเลขหวยที่เราต้องการแทง ให้ใส่ลงในช่อง “เลข” ได้เลย 
– ตัวเลข 10 คือ จำนวนเงินที่เราต้องการแทง  ในแต่ละประเภท ซึ่งก็คือ แทง 2 ตัวบน และ แทง 2 ตัวล่าง
– หลังจากใส่ตัวเลขที่ต้องการแทง และจำนวนเงินครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการแทงหวย

แทงหวย 2 ตัว

  • ขั้นตอนที่ 6 หน้าต่างแสดงรายการแทงหวยของท่านรายการบันทึกการแทงหวย