• ขั้นตอนที่ 1

กดคลิกที่ “งบดุล” (Statement) ในหน้าที่ท่าน Login เข้ามาแล้ว ดังภาพ

ดูรายการเล่นย้อนหลัง 1

  • ขั้นตอนที่ 2

หลังจากนั้นระบบจะแสดงผล pop-up ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นหน้าต่างที่มีปฎิทินบอกระยะเวลาที่เราต้องการทราบข้อมูล ซึ่งจะมีหน้าตาดังรูปภาพข้างล่างนี้

ดูรายการเล่นย้อนหลัง 2

  • ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดปฎิทินแล้ว ให้ท่านเลือกช่วงวันที่ท่านต้องการทราบข้อมูล โดยจะต้องเลือก 2 ครั้งนั้นก็คือ วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด โดยใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา”

ดูรายการเล่นย้อนหลัง 3

  • ขั้นตอนที่ 4

หลังจากกดปุ่มค้นหาเสร็จ ระบบจะแสดงผลรายการเป็นวันที่ท่านเล่น และยอดรวมของแต่ละวัน และให้ท่านกดเลือกวันที่ต้องการตรวจสอบ

ดูรายการเล่นย้อนหลัง 4

  • ขั้นตอนที่ 5

เมื่อเลือกวันที่ท่านต้องการแล้ว ระบบจะแสดงรายการเล่นของวันนั้นๆ และให้ท่านกดเลือกชนิดการเดิมพันที่ท่านต้องการ

ดูรายการเล่นย้อนหลัง 5

  • ขั้นตอนที่ 6

ระบบจะแสดงรายละเอียดการเล่นของท่าน หากท่านเล่นคาสิโน จะแสดงดังภาพด้านล่างนี้

ดูรายการเล่นย้อนหลัง 6
หากท่านเล่น แทงบอล จะแสดงดังนี้
ดูรายการเล่นย้อนหลัง 7